Prioritou ČESKO – ČÍNSKÉ SMÍŠENÉ KOMORY PRO ROZVOJ A INVESTICE je napomáhat konstruktivnímu dialogu stran obou zemí s cílem zajistit maximální transfer investic, rozvíjet vzájemný obchod a hledat průsečíky v oblasti výzkumu a vývoje.

Klíčem k úspěchům naší Komory jsou silné vazby na vrcholovou politiku ČLR. Tyto vazby jsou budovány a upevňovány již několik generací a otevírají bránu k rychlému navázání spolupráce. Našimi partnery v Číně jsou spřátelené provincie a TOP společnosti se silným kapitálem a vládní podporou.

V České republice stavíme na osobních vazbách v podnikatelském prostředí, vybudovaných za dobu více jak 15- ti let spolupráce s firmami s dominantním postavením na českém trhu. Naše aktivity směřují i ke spolupráci s vladní agenturou CzechInvest při naplňování její vytýčené strategie rozvoje klíčových sektorů české ekonomiky.

Jsme otevřeni ke smysluplné dlouhodobé spolupráci, nabízíme hlubokou znalost obou trhů i vysokou profesní odbornost.

Pokud máte zájem, jste v naší Komoře vítáni.

Pavel Nedvídek
Prezident Komory